YAHAN KA TASHAN LARGE HAI,
CELEBRATION LARGE HAI.

DELHI HAI TOH
LARGE HAI